Beiratás a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodába

 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/20. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
ELŐJEGYZÉSE (beíratás)

a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvodába 

a következő időpontokban történik 


Újhartyáni lakosok részére: 2019. április 24. szerda, 8.00-17.00 óra
Más felvételi körzetből jelentkezők : 2019. április 25. csütörtök, 8.00-16.00 óra

Pótnap: 2019.április 26. péntek, 8.00-12.00 óra

Cím: 2367 Újhartyán, Béla gödör 3. (parkolás/bejárat: Homok utca) 


Kérjük, hogy a kényelmesebb ügyintézés miatt időpontot kérjen a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailen, vagy telefonon a 0629 372-060 számon, ill. személyesen a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda titkárságán.

Ezeken a napokon be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A fenti időpontban szíveskedjenek megjelenni azok is, akiknek gyermeke 2019.augusztus 31- után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők.

A jegyző a szülő kérelmére a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési év első napja 2019. szeptember 1., utolsó napja 2020. augusztus 31.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük, hozza magával a gyermekét, továbbá:

  • www.gyermekvarovoda.hu címen elérhető Jelentkezési lapot kitöltve
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
  • a gyermek esetleges tartós betegsége esetén az ezt igazoló dokumentumokat, 
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén az erről szóló szakértői véleményeket,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat 
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

További cikkek