ÓVODÁNKHÍREI

Beiratás  a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodába

Beiratás a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodába

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022-23. nevelési évre a 

,,Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvodában a gyermekek előjegyzése 

BEÍRATÁS:  2022. április 26-27. 8.00- 16.00 óráig
HELYSZÍN: Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda 2367 Újhartyán Béla gödör 3.

KÉRJÜK A SZÜLŐKET A BEÍRATÁSON SZEMÉLYESEN JELENLENEK MEG A GYERMEKÜKKEL

  1. Jogszabály alapján kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, felvételi határozatuk a 2022-23. nevelési évre még nincs!

  2. Jelentkezhetnek azok is, akiknek gyermeke 2022. szeptember1-december 31. között töltik be a 3. életévüket és ,,MINI CSOPORTBA” jönnének.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

KÉRJÜK AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:

  • Jelentkezési lap kitöltve
  • Nyilatkozat étkezési kedvezmény igénybevételéről
  • A gyermek TAJ kártyájának másolatát
  • A gyermek tartós betegsége esetén az ezt igazoló dokumentum másolatát
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az erről szóló szakértői vélemény másolatát
  • Amennyiben a gyermeke speciális étkezést igénylő, az alátámasztó szakorvosi dokumentum másolatát
  • Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát

ÓVODAI NEVELÉS MEGKEZDÉSEKOR LEADANDÓ DOKUMENTUMOK:

Jelentkezési lap a 2022-23. óvodai nevelési évre